Black Diamond Warranty / การรับประกัน

Product/Category Warranty Period (from date of purchase)

Lighting Products

ไฟฉายคาดศีรษะและอุปกรณ์ให้ความสว่าง

3 Years

3 ปี

Apparel/soft goods (Packs and gloves)

เสื้อผ้า กระเป๋า และถุงมือ

Practical Product Lifetime

อายุตามการใช้งาน

Footwear

รองเท้า

2 Years

2 ปี

Trekking Poles

ไม้เท้าเดินป่า

2 Years

2 ปี

All other products

อุปกรณ์อื่นๆ

2 Years

2 ปี

What is a "Defective" Product

A product is considered defective if it does not meet its performance, manufacturing, or design specifications. An example would be a backpack buckle that comes undone while under a normal load. This does not include issues such as fit or sizing, or damage caused by neglect or misuse. See below for a list of exclusions.

ผลิตภัณฑ์จะถือว่ามีข้อบกพร่องหากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ การผลิต หรือการออกแบบ ตัวอย่างเช่น ตัวล๊อคของเป้สะพายหลังที่หลุดออกในขณะที่ใช้งานตามปกติ ทั้งนี้ไม่รวมถึงปัญหาต่างๆ เช่น ความพอดีหรือขนาด หรือความเสียหายที่เกิดจากการละเลยหรือการใช้งานผิดประเภท ดูรายการข้อยกเว้นด้านล่าง


Apparel/Soft Goods Practical Product Lifetime Definition statement

Black Diamond Apparel is warranted against defects in materials and construction for the practical lifetime of the product. The lifetime of apparel can be highly variable and depends on several factors. When properly cared for your Black Diamond apparel can last many years; however, this does not mean it is impervious to damage or wear. Keep in mind that Black Diamond products are designed for use in extreme environments, where rock faces, tree branches, and harsh sun could all damage or contribute to the wear of the product. Someone who climbs or skis five days a week should expect that they will wear out their equipment at a significantly higher rate than a less frequent user. Please remember that this warranty is for manufacturer defects and does not cover wear-and-tear or accidental damage. Using Black Diamond products in a professional or educational setting can greatly reduce the expected lifespan of the product. Black Diamond does not give or imply an expected lifetime for any apparel. Acceptable wear-and-tear, as well as product life span, will be determined at Black Diamond’s discretion. See below for a list of damages not covered by warranty.

เสื้อผ้าของ Black Diamond ได้รับการรับประกันจากความชำรุดบกพร่องของวัสดุและโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ อายุการใช้งานของเสื้อผ้าอาจแตกต่างและขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เมื่อดูแลอย่างเหมาะสม เสื้อผ้า Black Diamond ของคุณอาจอยู่ได้นานหลายปี อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าจะไม่เกิดความเสียหายหรือสึกหรอ โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์ของ Black Diamond ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ซึ่งผิวสัมผัสของหิน กิ่งไม้ และแสงแดดที่รุนแรงอาจสร้างความเสียหายหรือทำให้ผลิตภัณฑ์สึกหรอได้ ผู้ที่ปีนผาห้าวันต่อสัปดาห์ควรคาดหวังว่าอุปกรณ์ของตนจะเสื่อมสภาพในอัตราที่สูงกว่าผู้ใช้ที่ไม่บ่อยนัก โปรดทราบว่าการรับประกันนี้มีไว้สำหรับข้อบกพร่องที่เกิดจากการผลิตและไม่ครอบคลุมถึงการสึกหรอหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ การใช้ผลิตภัณฑ์ Black Diamond ในการทำงานหรือสถานศึกษาสามารถลดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ Black Diamond ไม่ได้ระบุถึงอายุการใช้งานที่คาดไว้สำหรับเครื่องแต่งกายใดๆ การสึกหรอและการฉีกขาดตลอดจนอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์จะพิจารณาตามดุลยพินิจของ Black Diamond สามารถดูรายการความเสียหายที่ไม่อยู่ในการรับประกันได้ด้านล่าง


Not covered:  (as listed on current policy) / เงื่อนไขที่ไม่อยู่ในการรับประกัน

  • Fading colors, logos, and markings due to use / สีหรือโลโก้ลอก ซีด จากการใช้งาน
  • Cuts, burns, abrasions, tears, or stains / รอยฉีกขาด รอยไหม้ รอยถลอก หรือคราบสกปรก
  • Poor or incorrect fit / ขนาดสวมใส่ไม่พอดี
  • Items bought used / สินค้ามือสอง
  • Product that has been modified or altered by a person or an entity other than Black Diamond / สินค้าที่ได้รับการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงโดยบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ Black Diamond
  • Apparel that has been altered, tailored, or otherwise modified by a person or an entity other than Black Diamond / เสื้อผ้าที่ดัดแปลง ปรับแต่ง หรือดัดแปลงโดยบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ Black Diamond
  • Certain Zipper damage is non-repairable / ความเสียหายของซิปบางอย่างไม่สามารถซ่อมแซมได้
  • Loss of waterproof coatings or treatments (Gore Tex / BD Dry) / การสูญเสียสารเคลือบกันน้ำ (Gore Tex / BD Dry)
  • Damage from Battery Corrosion / ความเสียหายจากการกัดกร่อนของแบตเตอรี่

Submit a claim

Please note that because we are unable to control the quality of our products sold by unauthorized sellers, our warranty is not available for products purchased from unauthorized sellers, including unauthorized internet sites.  Klean Kanteen reserves the right to reject warranty claims for products purchased from unauthorized sellers.  The warranty is limited to the original, end-user purchaser in Thailand.  A list of our dealers is available here.


If you wish to make a warranty claim, please return the items to us for inspection at the following address and fill out the product warranty details in this link: Warranty Form


โปรดทราบว่า เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยผู้จำหน่ายที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ การรับประกันของเราจึงไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากผู้จำหน่ายและเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาต Black Diamond Thailand ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเคลมการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากผู้จำหน่ายที่ไม่ใช่ร้านค้าอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเท่านั้น คุณสามารถดูรายชื่อร้านค้าอย่างเป็นทางการของเราได้ที่นี่


หากต้องการแจ้งเคลมสินค้าโปรดกรอกรายละเอียดการรับประกันสินค้าใน link นี้ Warranty Form และส่งกลับมาให้เราตรวจสอบตามที่อยู่ด้านล่างนี้


โปรเกรสชั่น แวร์เฮ้า

กาญจน์กนก แวร์เฮ้าส์ 2

อาคาร C ห้อง C2

118/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองผึ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทร. 0827646409


ระบุหน้ากล่อง แจ้งเคลมสินค้าProgression Warehouse

KanKanok Warehouse 2

Building C, Room C2

118/2 Moo 1, Nong Phueng Subdistrict

Saraphi District, Chiang Mai Province 50000

Tel. 0827646409


Please write "Warranty Claim" on the box when returning the product.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.